Religia katolicka, jej podstawy, jej źródła i jej prawdy wiary

Katolicyzm to największe wyznanie chrześcijańskie, którego zwierzchnikiem jest papież, według katolików będący nieomylnym. Termin ten obowiązuje właściwie już od pierwszych wieków nowej ery, po męczeńskiej śmierci Chrystusa, a ugruntował się podczas schizmy i reformacji, kiedy to poszczególne wyznania oddzielały się od katolickiego.

Religia katolicka

Religia katolicka opiera się przede wszystkim na wierze w Jezusa, Syna Bożego, który przyszedł na świat jako człowiek, umarł i zmartwychwstał. Dla katolików Bóg jest w trzech osobach: Ojciec, Syn, Duch Święty. Katolicy wierzą również w dziewictwo Maryi oraz Jej wniebowzięcie do Nieba. Oprócz tego uważają, że człowiek ma nieśmiertelną duszę, która po śmierci może trafić do nieba, piekła lub przejściowo do czyśćca, w którym należy odkupić swe winy. W przeciwieństwie do innych wyznań w katolicyzmie uznaje się spowiedź w konfesjonale, przemienienie chleba i wina w ciało i krew Jezusa. Katolicy uznają siedem sakramentów, z czego pierwszym jest chrzest w okresie zazwyczaj niemowlęcym.