Jak prowadzić KPiR, aby była zgodna z obowiązującymi przepisami?

Profesjonalne prowadzenie KPiR

Umiejętne prowadzenie księgi przychodów i rozchodów to zadanie dla doświadczonych specjalistów, którzy posiadają na ten temat szeroką wiedzę. Prowadzona profesjonalnie księga KPiR nie powinna zawierać w sobie żadnych rażących błędów, a ewentualne uchybienia podatnik może skorygować przed kontrolą urzędnika, aby nie ponieść z tego tytułu konsekwencji prawnych.

Ponadto podatnik powinien posiadać wszelkie dowody na prawdziwość zapisów, które znajdują się w takiej księdze, gdy będą miały one zostać poddane ewentualnej kontroli urzędniczej. Oprócz tego warto pamiętać o tym, że taka księga powinna znajdować się na co dzień w miejscu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, aby można było mieć do niej swobodny wgląd, gdy będzie tego wymagała sytuacja. Zawarte muszą być w niej zapisy dotyczące ewidencji sprzedaży, ewidencji pożyczek oraz ewidencji kupna wartości dewizowych oraz ich sprzedaży. Jak widać jest to dość skomplikowana czynność, dlatego lepiej, aby zajmowało się tym sprawdzone biuro rachunkowe.

Zobacz także Czym jest i do czego służy Księga Przychodów i Rozchodów?