W którym momencie mszy świętej ministrant używa gongu?

Ministranci podczas mszy świętej mają swoje zadania, które muszą w stu procentach poprawnie zrealizować, aby msza została uznana za udaną i nikt nie był nią rozczarowany. Przy okazji należy też przestrzegać wszelkich kwestii wiary, ale też zasadom religijnym, które obowiązują w Kościele.

Gong Kościelny

Mowa tutaj przede wszystkim o używaniu gongu. Użyty musi być on w odpowiedniej chwili podczas mszy świętej, a dokładniej wtedy kiedy Kapłan unosi Ciało Chrystusa oraz Krew Chrystusa przed ludźmi, którzy biorą udział w mszy świętej. Wtedy jest to dla ministranta znak, że powinien użyć gongu i używa go w tej sytuacji po raz pierwszy. Drugi gong ma miejsce wtedy, gdy chleb przeistacza się w Ciało Chrystusa, natomiast trzeci gong ma miejsce, gdy wino przeistacza się w Krew Chrystusa. Są to bardzo ważne symbole, dlatego też ministrant musi podejść do swoich obowiązków na poważnie, aby cała uroczystość przebiegła poprawnie, w oficjalnej atmosferze, a zebrani ludzie mogli oddać cześć Jezusowi Chrystusowi, który jest przecież ich Stwórcą.